תוכניות במדר"ש

  • בית מדרש חצי יום (גמרא עיון ופרקי מחשבה)
  • תוכנית יום-שישי ללימודי הלכה
  • שיעורים לציבור הרחב
  • פרסומים תורניים
  • שיעורים מקוונים במקצועות היהדות
מדר"ש