בית מדרש כלל-ישראלי

מיסודה של עמותת "מדר"ש – בית מדרש ע"ש הרה"ג שמואל משה חרל"פ זצ"ל והרבנית רבקה ע"ה" (ע"ר 580471555)

מדר"ש, בית מדרש כלל-ישראלי, נוסד בראש חודש אלול תשס"ח בנשיאות הגאון הרב עקיבא הכרמי זצ"ל.
ראש מדר"ש הוא הרב ד"ר יעקב ח' חרל"פ שליט"א, בוגר ישיבת חברון וכולל "גור אריה" בראשות הגאון הרב יצחק הוטנר זצ"ל. לשעבר ראש ישיבה ור"מ בישיבות הסדר ובישיבה הרמה בקריות, ומרצה במרכז ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר-אילן ובמכללות שונות.

ייחודו של מדר"ש ניכר בשתי בחינות מרכזיות:

  • מדר"ש שם לו למטרה לפעול ברוח כלל-ישראל, להאדיר את לימוד התורה ולקרב בין בני תורה מכל החוגים והעדות.
  • מדר"ש מהווה מסגרת מלווה לאנשים צעירים השואפים להקדיש מזמנם ללימוד תורה בעודם עוסקים בהכשרה מקצועית או פרנסה. בכך מהווה מדר"ש מענה לצורכי הדור.

מדר"ש היא עמותה רשומה אצל רשם העמותות במשרד המשפטים. כל הפועלים בה עושים עבודתם בהתנדבות מלאה. כל תרומה מועברת במלואה לקרן המלגות ולפיתוח המוסד.

מען להתקשרות: רח' הקבלן 3 ירושלים 93874, טל' 026519419 פקס' 026524118

midrash.jerusalem@gmail.com

מדר"ש