לקראת תשע"ח

מתחם חדש

שמחים לשתפכם באתר מדר"ש המעודכן

http://midrash-jerusalem.org.il

המלצת האתר: שמרו את הקישור במועדפים של הדפדפן.

*תודה לאבי חיון על השדרוג!

מדור שיעורים ומאמרים

המעוניינים לפרסם מאמרים מקוריים מפרי עטם, לפי נושאי המדור, מוזמנים לפנות למערכת מדר"ש ולצרף את המאמר.

דוא"ל: midrash.jerusalem@gmail.com

מדר"ש – בית מדרש כלל ישראלי מברך את הלומדים ואת ידידי מדר"ש בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה!

מדר"ש