אודות

  • בית מדרש חצי יום (גמרא עיון ופרקי מחשבה)
  • תוכנית יום-שישי ללימודי הלכה
  • שיעורים לציבור הרחב
  • פרסומים תורניים
  • שיעורים מקוונים במקצועות היהדות

נשיא וראש מדר"ש: הרה"ג יעקב חיים חרל"פ שליט"א